بررسی ساختاری طرح داستان فریدون بر اساس نظریه های ساختارگرایان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه شهر کرد

2 دانشیار دانشگاه شهر کرد

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهر کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Story of “Fereydoon” Based on Structuralism

نویسندگان [English]

  • Amir Fathi 1
  • Seyed Kazem Moosavi 2
  • Tayyebeh Saberi 3
1 M.A University of Shahrekord
2 Associate of Shahrekord University
3 phD student of Shahrekord University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fereydoon story
  • Narration structure
  • Layout
  • Literary theory