بررسی پیشینه نمادین تمثیل «مرد در چاه»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Status of the Symbolic Allegory of “The Man in the Well”

نویسندگان [English]

  • Tayyebeh Golestsni 1
  • Ahmad Amiri Khorasani 2
1 phD student of Shahid Bahonar University of Kerman
2 Professor Shahid Bahonar University of Kerman

کلیدواژه‌ها [English]

  • Symbol
  • Allegory
  • Symbolism
  • Allegory of man in the well
  • Literary prose
  • Kalileh wa Demneh