بررسی و تحلیل چند حکایت بازنویسی شده از مثنوی برای نوجوانان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 دانشار دانشگاه شهر کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modification and Elaboration of Some Tales from Masnavi for the Young

نویسندگان [English]

  • sajjad najafi behzadi 1
  • Jahangir Safari 2
1 ph.D Candidate of Shahrekord University
2 Associate of Shahrekord University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rewriting
  • Masnavi
  • Young
  • Narrative structure