بررسی پیوند حماسه و دین در خاوران نامه ابن حُسام خوسفی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

3 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

10.29252/kavosh.2016.2886

چکیده

مولانا محمّد بن حُسام خوسفی (تولّد: 782 یا 783 هجری ق، وفات: 874 یا 875 هجری ق)، از جمله شاعرانی است که دست توانایی در شعر و شاعری بخصوص حماسة دینی داشته است. خاوران نامة او مبتنی بر 22500 بیت، در بحر متقارب، در ذکر مبارزات حضرت علی بن ابی طالب (ع) و جنگاوری­ های آن حضرت در سرزمین خاوران است و از بهترین نمونه­ های حماسة دینی در ادب فارسی به ­شمار می­ رود. وجود جنبه ­های قوی حماسی و دینی و پیوند عمیق بین حماسه و مسائل دینی از ویژگی­ های برجستة این اثر است. این پژوهش که به شیوة توصیفی ـ تحلیلی انجام شده، در پی بررسی جنبه­ های حماسی و دینی، با هدف نمایاندن پیوند حماسه و دین در خاوران ­نامه است. توجّه به اصول و فروع دین، وجود قهرمانان و بزرگان آرمانی و دینی از قبیل پیامبر (ص)، حضرت علی (ع) و دعوت به اسلام، از خاوران ­نامه اثری دینی ساخته از سوی دیگر قهرمانان دینی از نیروها و ظرفیت­ های خارق ­العاده و مبالغه ­آمیز برخوردارند و از انواع و اقسام سلاح در نبردها استفاده می­ کنند، دشمن را می­ فریبند و از نیروها و ظرفیت­ های خارق ­العاده و مبالغه ­آمیز برخوردارند و از انواع و اقسام سلاح در نبردها استفاده می­کنند، دشمن را می­ فریبند و از نیروهای غیبی و دیو و جادو مدد می­ گیرند، همة اینها خاوران­ نامه را اثری حماسی ساخته که در آن حماسه و دین با هم درآمیخته و به شکل یک حماسة دینی درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Association between Epic and Religion in Khavaran name by Ibn-e-Hussam Khoosfi

نویسندگان [English]

  • zahra Behmadi 1
  • HeydarAli Dahmarde 2
  • Mohammad Mojavvezi 3
1 Senior expert in Persian language and literature, Zabul University
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Zabul University
3 Assistant Professor of Persian Language and Literature Department, Zabul University