دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. بازنویسی خلاق یا ساده؟ (بررسی داستان‌های بازنویسی شده ویس و رامین، خسرو و شیرین و لیلی و مجنون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

سجاد نجفی بهزادی


2. خاستگاه کرامات اولیا در هستی‌شناسی عرفانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1399

محمد رودگر


3. کتاب‌شناسی توصیفی -تحلیلی مقالات فارسی مرتبط با سیمین دانشور از سال 1340تا 1396 خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

قاسم سالاری؛ غلامعلی باقری؛ محمد حسین نیکدار اصل


4. درک نادرست معنای «کُرد» در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

سعید عبادی جمیل؛ حسین بیات


5. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ‌های دوره‌ی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


6. روش ها و انگیزه های تحوّل انواع ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

رقیه فراهانی؛ علیرضا فولادی


7. کارکردهای عرفانی تلمیحات و اقتباسهای قرآنی سلطان‌ولد در عرصۀ غزل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

داوود واثقی خوندابی؛ مهدی ملک ثابت


8. ساختارطرح در نمایشنامه وکروم اروشی بر اساس بوطیقای ارسطو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


9. تحلیل اصطلاح «بخت»درمنظومه «هفت پیکر »از منظر تقدیرگرایی زروانی،بانگاهی به نظریۀ تحلیل گفتمان ‏

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

مرمر حسامی؛ اصغر دادبه؛ بهرام پروین گنابادی


10. بررسی ساختار و درونمایۀ رباعیّات انوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1399

امید وحدانی فر


11. همدلی؛ مهارتی آرامبخش در شاهنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1399

رضا فهیمی؛ مینا نبئی