* مقالات نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی به صورت رایگان (OpenAccess) از سایت نشریه قابل دریافت است.

 ** نشریه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 

 *** خواهشمند است نویسندگان محترم، مقالات ارسالی خود را مطابق با «راهنمای نویسندگان» تنظیم نمایند.

*** دریافت فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع از سامانه و تکمیل و ارسال آن الزامی است.

 

کشور محل چاپ: ایران

ناشر: دانشگاه یزد

قابل دسترسی از: sid.ir, noormagz.ir, magiran.com, civilica.com, srlst.com

ترتیب انتشار: فصلنامه

زبان مجلّه: فارسی(چکیده و منابع انگلیسی)

حوزه تخصصی: زبان و ادبیّات فارسی

نوع مجلّه: علمی

رتبه نشریه براساس آخرین ارزیابی وزارت علوم: ب (پرتال نشریات علمی)

ضریب تأثیر در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0/081 (مشاهده جزئیات)

نوع داوری: داوری بسته و حداقل 2 داور

زمان داوری: حداقل 9 هفته

رایانامه: kavoshnameh@yazd.ac.ir

درصد پذیرش مقالات: 15%

 

 

شماره جاری: دوره 21، شماره 47، زمستان 1399، صفحه 9-0 

مقاله پژوهشی

1. بررسی تحلیلی جایگاه بلاش بن فیروز در شاهنامه و تاریخ های دوره اسلامی

صفحه 9-40

محمود رضایی دشت ارژنه؛ سیده زهرا ملک پور


3. ساختار طرح در «نمایشنامه وکروم اروشی» بر اساس بوطیقای ارسطو

صفحه 85-122

فاطمه وظیفه دان ملاشاهی؛ محمد بارانی؛ مریم خلیلی جهانتیغ


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول اعضای هیات تحریریه سردبیر اعضای هیات تحریریه بین المللی مدیر داخلی ویراستار
شاپا چاپی
1735-9589
شاپا الکترونیکی
2645-4548

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان